Scroll to top

novembar 2014

KPMG: Ace the Case 2014 | Prvo mesto na svetskom takmičenju

U novembru 2014. godine, tim koji su činili: Iva Mišović, Ivan Devedžić...

Read More