Scroll to top

mart 2013

RTS: McGill Management International Case Competition 2013 | Drugo mesto na svetskom takmičenju

Međunarodno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja McGill Management International Case Competition...

Read More