Scroll to top

Projektna takmičenja projekti

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2020. | AbelaPharm

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2019. | POZITIV.rs

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2018. | CAELUM Aviation

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2017. | Lafarge

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2016. | Mikroelektronika

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2016.

Projektna takmičenja
17 новембра, 2020

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2020. | AbelaPharm

U okviru godišnjeg plana i programa rada Case Study Club-a za akademsku 2020/2021. godinu, a u cilju ostvarenja naše vizije i strateškog plana da članovima kluba...
Saznaj više
Projektna takmičenja
3 марта, 2019

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2019. | POZITIV.rs

“Pozitiv.rs” je projekat koji je organizovan od strane Centra za strateške projekte, na čelu sa Vladimirom Božovićem, u saradnji sa Case Study Club-om. Održano je 3...
Saznaj više
Projektna takmičenja
5 априла, 2018

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2018. | CAELUM Aviation

Na Fakultetu organizacionih nauka, 5. aprila 2018. godine, održano je lokalno takmičenje Case Study Club-a u rešavanju poslovne studije slučaja. Trinaest timova sastavljenih od starijih i...
Saznaj više
Projektna takmičenja
3 марта, 2017

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2017. | Lafarge

U petak, 3. marta 2017. godine, na Fakultetu organizacionih nauka (FON) održano je lokalno takmičenje Case Study Club-a. Na ovogodišnjem lokalnom takmičenju, poslovnu studiju slučaja je zadala...
Saznaj više
Projektna takmičenja
20 марта, 2016

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2016. | Mikroelektronika

U nedelju, 20. marta 2016. godine, na Fakultetu organizacionih nauka održano je lokalno takmičenje Case Study Club-a. Na ovogodišnjem lokalnom takmičenju, poslovnu studiju slučaja je zadala...
Saznaj više
Projektna takmičenja
26 јануара, 2016

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2016.

U ponedeljak, 25. januara 2016. godine, na Fakultetu organizacionih nauka je održano otvaranje lokalnog takmičenja Case Study Club-a. Luka Krstev i Nemanja Jevtović, lideri na lokalnom takmičenju...
Saznaj više