Case Leadership Tournament

Case Leadership Tournament je projekat koji je ralizovan u februaru i martu 2015. godine. Zamisao je bila da najbolji alumni kejseri prenesu deo svog znanja na mlađe članove, kako bi im pomogli da se što bolje spreme za testiranje koje im je predstojalo.

Održana su četiri predavanja i to:

  1. Kristina Petrić – B2B sales
  2. Adam kovač – Leadership + Facebook ads
  3. Milan Jeveričić – Neverbalna komunikacija+kako na pravi način vizualizovati prezentaciju
  4. Ana Čejović – Shopper marketing

Odziv je bio odličan, na svakom predavanju je bilo više od 25 ljudi. Uveli smo i evaluaciju predavača, tako da je svaki od naših alumni članova dobio ocenu svog predavanja, kao i feedback od studenata.

Nakon što su predavanja okončana, po planu je usledilo pitch takmičenje. Luka Važić je predstavio koncept pitch-a, i dao savete i sugestije za pripremu ovakvog kejsa. Svi studenti su dobili istu temu: start up business. Na njima je bilo da li će da razrade neku postojeću ideju, ili da osmisle svoju, imali su 7 dana da se pripreme. Na dan takmičenja žiri su činili Ana Čejović, Vladimir Lovrić i Luka Važić. Studenti su imali jedan minut da iznesu svoju ideju, i potom 5 minuta da je brane pred pitanjima žirija. Generalni utisak je veoma dobar, studenti su se pripremili, i dobili vrlo konkretan feedback, koji im je ukazao na oblasti na kojima treba da porade.

Kompletan projekat su vodili članovi Case Study Club-a: Jovana Milovanović i Nikola Šurlan.