Projekti

Case Study Workshop

     Case Study Workshop je radionica namenjena studentima prve i druge godine s namerom da se studenti FON-a bolje upoznaju sa metodom studije slučaja. Projekat se realizuje u oktobru i novembru svake godine. Organizuju se predavanja gde stariji studenti prikazuju određena rešenja sa takmičenja i prelaze određene teme koje su neophodne za pripremu kod rešavanja kompleksnih problema iz prakse. Na kraju radionice obično se organizuje takmičenje u rešavanju studije slučaja koje takođe predstavlja jedan od vidova selekcije za svetska takmičenja.

Case Study School

     Case Study School predstavlja gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse koji su partneri Case Study Club-a i koji prenose praktična znanja studentima iz oblasti biznisa i konsalting pristupa. Predavanja se organizuju uveče od 20 do 22 časa u trajanju od 2 meseca. Pored interaktivnih predavanja, studenti imaju priliku da rešavaju probleme u različitim timovima u okviru mini radionica kao i da saznaju šta se novo dešava na tržištima u različitim industrijama.

Mentorski Case Leadership Program

     Mentorski Case Leadership Program Case Study Cluba FON-a počeo je prvi put ove godine kao pilot projekat.  Program je trajao je tri meseca od 27.maja do 1. septembra 2015. godine. U okviru programa učestvovalo je 12 mentora sa FON-a i iz prakse i 40 studenata FON-a svih godina studija.  Mentori su se sastajali 1-1 sa mentijima i radili na unapređenju njihovih praktičnih znanja i veština studenata. Nakon programa svaki učesnik je pisao izveštaj o tome koliko je napredovao i na čemu još može da radi.

Case Competition High School

     Case Competition High School je projekat koji će Case Study Club organizovati po prvi put 1. novembra u saradnji sa Fakultetom Organizacionih Nauka u Beogradu. Takmičenje će obuhvatiti 15 sredjnih škola u Beogradu i đaci će u timovima imati priliku da nakon predavanja o case metodologiji nedelju dana pripramaju svoje rešenje studije slučaja a zatim ih prezentuju pred žirijem.

Svetska Case Study takmičenja

     Svetska case study takmičenja predstavljaju strateški najznačajnije projekte Case Study Club-a. Studenti FON-a se u toku godine aktivno pripremaju za takmičenja od strane tima mentora i nastupaju uspešno na različitim kontinentima. Na ovaj način FON se globalno pozicionirao kao vodeći fakultet za rešavanje poslovnih problema. Odlazak na svetska takmičenja omogućava studentima šansu za učenje  povezivanje sa drugim studentima iz celog sveta, kao i razumevanje drugih kultura i različitosti. Selekcije za svetska case study takmičenja održavaju se dva puta godišnje u aprilu i septembru i javno se oglašava na sajtu FON-a i facebook stranici Case Study Club-a.

Case Leadership Tournament

     Projekat Case Leadership Tournament je projekat koji je namenjen mlađim članovima Case Study Cluba s ciljem da alumni članovi prenesu praktična znanja i pripreme ih za case takmičenja.

Saznajte više o projektu

Local Marketing Case Competition

     Lokalna takmičenja u rešavanju studije slučaja organizuju se za studente FON-a. U okviru takmičenja studenti dobijaju realne probleme iz prakse koje u timovima rešavaju. Rešenja se prezentuju pred predstavnicima kompanija. Biraju se prva tri mesta. Ovakav vid takmičenja predstavlja jedan vid selekcije za učešće na svetskim takmičenjima.

Saznajte više o projektu